Uwarunkowania gospodarcze na rynku pracy w Strzelcach Opolskich

We wschodniej części województwa opolskiego, na Wyżynie Śląskiej, leżą Strzelce Opolskie. Powierzchnia miasta wynosi 30,13 km², a liczba mieszkańców – 18 205 osób. Dogodne warunki komunikacyjne są solidnym argumentem pod handel i inwestycje. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 94, w pobliżu natomiast znajduje się autostrada A4. Pomimo dogodnych warunków, które mają realny wpływ na rynek pracy, liczba ofert pracy w Strzelcach Opolskich jest ograniczona. Jak przedstawia sytuacja osób aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych? O tym w dzisiejszym poście – zapraszam do lektury.

Strzelce Opolskie – sytuacja na rynku pracy

Jeśli przeanalizujemy najświeższe dane statystyczne dotyczące rynku pracy, okazuje się, że z końcem maja 2017 roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich wyniosła 1341 osób. Jeśli wynik ten odniesiemy do roku poprzedniego, kiedy z końcem maja 2016 roku liczba osób bezrobotnych wynosiła 1545, to otrzymujemy jednoznaczny wynik – liczba bezrobotnych na przestrzeni roku zmalała o 204 osoby.

Strzelce Opolskie – analiza bezrobocia

Udział bezrobotnych w całkowitej liczbie mieszkańców wynosił 2,11. Podział osób pozostających bez pracy ze statusem bezrobotnego według płci, wskazuje, że bezrobotnych kobiet było 344, w tym 51 posiadających prawo do zasiłku. Poddając dane dalszej analizie, dowiadujemy się, że spośród ogółu bezrobotnych – 16% stanowiły osoby posiadające prawo do zasiłku, prawie 47% – stanowili mieszkańcy wsi, zaledwie 1% – to osoby, które straciły pracę z uwarunkowań wynikających z zakładu pracy, a zaledwie 8% stanowiły osoby niepełnosprawne. W samym miesiącu maju nadano status bezrobotnego 192 osobom. Wyłączenie z ewidencji dotyczyło 279 osób – z czego prawie 60% podjęło zatrudnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *