utrzymywanie czystości na stanowisku pracy

Kiedy należy sprzątać stanowisko pracy?

Prawie 55% aktywnych zawodowo mieszkańców Zdzieszowic, pracuje w budownictwie i przemyśle. Przepisy BHP oraz regulaminy danego przedsiębiorstwa, dokładnie określają zasady…