Pierwszy dzień w pracy nowego pracownika jest stresującym wydarzeniem nie tylko dla niego samego. Nie bez obaw i wątpliwości są również pracownicy firmy oraz bezpośredni przełożony. W końcu to kierownik właśnie podjął decyzję o zatrudnieniu danej osoby, na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych. Jeśli zatem osoba, która została wyłoniona w procesie rekrutacji nie sprawdziłaby się, manager zarzucałby sobie, że podjął złą decyzję – czyli popełnił błąd.

Ale wracając do nowozatrudnionego pracownika, pracodawca w Ozimku, powinien postarać się zrobić wiele, aby zadbać o przyjazne przyjęcie nowej osoby do organizacji. Z jednej strony, bardzo ważne jest przekazanie wiedzy dotyczącej zasad BHP, zakresu obowiązków czy też przywilejów pracowniczych, z drugiej zaś zadbanie o miłe przyjęcie.

Jeśli dana osoba zatrudniona u pracodawcy w Ozimku, poczuje się miło i bezpiecznie, z większą chęcią i zapałem zaangażuje się w pracę. Jednocześnie zminimalizuje się ryzyko, że dana osoba zrezygnuje z pracy w czasie okresu próbnego. To przecież zmusiłoby pracodawcę do ponownego uruchomienia procesu rekrutacyjnego i oraz publikowania oferty pracy w Ozimku. Dobre traktowanie nowego pracownika buduje jego lojalność. Jeśli szybko dany pracownik poczuje się częścią zespołu, tym bardziej zaangażuje się w swoje zadania. A jeśli pracownik pracuje w większym skupieniu, to zdecydowanie zmniejsza się ryzyko wystąpienia błędów i pomyłek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *