Benchmarking wbrew pozorom nie jest nowym zagadnieniem. Jako metoda doskonalenia organizacji pojawił się już pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jednak wiele firm cały czas ignoruje korzyści, które mogą występować podczas jego stosowania. Dzieje się to także w Dobrodzieniu w województwie opolskim.

Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim z powodu tego, że przeprowadzenie benchmarkingu nierzadko wiąże się z obawami kadry zarządzającej. Boją się oni, że mogą utracić konkurencyjność, czy jakiekolwiek poufne informacje. Te obawy jednak są nieuzasadnione.

Udział w takich badaniach porównanych nigdy nie ma związku z przekazywaniem innym uczestnikom przeróżnych informacji, które mogłyby dać im ogląd na konkretną sytuację. Te dane pozwalają na sporządzenie raportu, który zawiera tylko i wyłącznie wyniki uśrednione. Jakiekolwiek ryzyko identyfikacji tychże danych konkretnych firm nie istnieje.

Takie porównania mają ogromny sens. W końcu przedsiębiorstwo dowiaduje się o sytuacji konkurencyjnych firm. To cenna wskazówka dotycząca rynkowych trendów. To bardzo miarodajne wyniki, które odpowiednio wykorzystane przynoszą bardzo duże korzyści każdemu przedsiębiorstwu. Wiele firm często nawet nie wie czym jest benchmarking, dlatego z pewnością powinni się bardziej doedukować w tej kwestii, to pozwoliłoby na unormowanie sytuacji związanej z tą metodą doskonalenia organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *