Według analizy przeprowadzonej przez Wydział Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu pracy w Opolu, na koniec 2015 roku, stopa bezrobocia w Brzegu kształtowała się na poziomie 14%. Może to świadczyć o niezbyt komfortowej sytuacji na rynku pracy. W porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie ok. 17%, można stwierdzić, że tendencja jest spadkowa. Zmniejszenie poziomu bezrobocia o blisko 3%, świadczy o tym, że osobom aktywnym zawodowo może żyć się lepiej.

Pomimo, że sytuacja na rynku pracy w Brzegu, wskazuje na poprawę warunków, to władze ciągle trzymają rękę na pulsie. Mieszkańcy mogą liczyć na różne formy aktywizacji zawodowej. Do najbardziej popularnych działań wspierania osób bezrobotnych w 2015 roku należały: staże (988), szkolenia (290), refundacja kosztów zatrudnienia (201), dotacje (159), prace interwencyjne (103), roboty publiczne (82), bony zatrudnieniowe (30), bony stażowe (18), bony szkoleniowe (14), bony na zasiedlenie (4).

Analizując dane dotyczące bezrobocia w województwie opolskim, to w całym powiecie brzeskim zarejestrowanych jako bezrobotni z końcem 2015 roku, było 1 922 mieszkańców terenów wiejskich. Jeśli chodzi o liczbę osób bezrobotnych zwolnionych z powodów dotyczących zakładu pracy, w Brzegu takich osób wystąpiło 282 z końcem roku 2015. Bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili ok. 77% ogółu osób pozostających bez pracy w Brzegu. Jeśli chodzi natomiast o osoby długotrwale bezrobotne – było ich ok. 52% z ogółu osób bezrobotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *