Wciąż bardzo wiele firm zapewnia swoim pracownik zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie. Jest to bardzo popularne zwłaszcza w sklepach i na początku kariery zawodowej młodych osób. Dla niektórych pracowników może to być naprawdę bardzo korzystne rozwiązanie. Warto jednak znać swoje prawa i obowiązki podpisując taki dokument. Dotyczy to także mieszkańców miejscowości Kietrz w województwie opolskim.

Z pewnością niemałym plusem jest to, że umowa zlecenie jest gwarancją swobody. Nie tylko w zakresie miejsca pracy, ale również czasu. Zleceniobiorca musi wykonać zadania powierzone mu przez pracodawcę, ale nie polecenia wydawane na bieżąco, o których nie było mowy w umowie.

Należy pamiętać o tym, że przy tego typu zatrudnieniu można opłacać składkę chorobową. W trakcie urlopu macierzyńskiego można podjąć się pracy na podstawie umowy zlecenia. Nawet na rzecz swojego dotychczasowego pracodawcy. Jednak ta praca nie powinna uniemożliwiać sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zakaz konkurencji obejmuje również zadania, które są wykonywane w oparciu właśnie o ten dokument. Ważnym elementem jest również to, że minimalna stawka godzinowa nie przysługuje osobom, które we własnym zakresie decydują o miejscu, a także o czasie wykonywania swojej pracy. O tych elementach warto wiedzieć przed podpisaniem takiej umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *