wynagrodzenie za dzień próbnyKażdy z nas z pewnością spotkał się w swojej karierze z próbnym okresem pracy. Najczęściej trwa on trzy miesiące, wtedy musimy podpisać stosowną umowę z pracodawcą, a następnie wykazać się jak najbardziej, aby pokazać, że nadajemy się na to konkretne stanowisko. Tak dzieje się również w Opolu w województwie opolskim. Niekiedy zdarza się tak, że pracodawcy nie decydują się na zatrudnienie pracownika na tak długi okres. Wtedy proponują oni bezpłatny dzień, czy też dni próbne. Jednak okazuje się, że tak nie powinno być, ponieważ każdy pracownik za wykonanie powierzonych mu zadań powinien dostać stosowne wynagrodzenie.

Kiedy bierzesz udział w rekrutacji, powinieneś najpierw dowiedzieć się, jaka będzie wysokość Twojego wynagrodzenia, a także poznaj szczegóły dotyczące wykonywanych przez siebie obowiązków. To wszystko powinno znaleźć się na piśmie, jednak miej również świadomość, że ustalenia słowne również są wiążące. Pamiętaj również o tym, że od siedmiu dni od rozpoczęcia pracy, Twój pracodawca powinien pisemnie poinformować Cię o takich kwestiach jak normy czasu pracy, częstotliwość wypłat, wymiar urlopu wypoczynkowego, okres wypowiedzenia, czy też układ zbiorowy pracy.

Jeśli nie otrzymasz takich informacji na piśmie, możesz powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy. W takich sytuacjach warto walczyć o swoje, a niekiedy istnieje nawet konieczność stanięcia przed sądem. Nie zapominaj również o tym, że pracodawca przed dopuszczeniem Cię do wykonywania obowiązków, powinien nie tylko zawrzeć umowę, ale też wydać odpowiednie skierowanie na wstępne badania lekarskie. To bardzo ważne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *