Stopa bezrobocia w Prószkowie wynosząca ok. 29%, wskazuje na niezbyt korzystną sytuację na rynku pracy. Z tego też powodu mieszkańcy liczą na wsparcie ze strony władz. O pracę nie jest łatwo, szczególnie osobom młodym bez doświadczenia zawodowego, osobom posiadającym zdezaktualizowane kwalifikacje stanowiskowe, bądź też osobom, które przez długi czas pozostawały bez pracy w Prószkowie.

Władze gminy Prószków, ułatwiają osobom potrzebującym wsparcia, wejście na rynek pracy. Ogromne znaczenie mają bezpłatne programy gwarantujące dobry start w świat poszukiwania etatu. Głównym motorem napędzającym tworzenie tego typu projektów są z pewnością: promocja integracji społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Jako cel władze stawiają sobie realne zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej osób, w wieku 18-30 lat, którym trudno jest odnaleźć się w wymagających realiach rynku pracowniczego w Prószkowie. Uczestnictwo w tego typu projektach gwarantuje bezrobotnym wiele darmowych usług oraz warsztatów, dzięki którym dana osoba zyskuje poczucie własnej wartości jako człowieka i jako pracownika. Uczestnik korzysta m.in. z badania swoich predyspozycji zawodowych na podstawie zainteresowań, przekonań oraz zdobytej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu łatwo jest wyznaczyć ścieżkę kariery zawodowej, którą powinien podążać.

Kolejną formą wsparcia jest również coaching, które precyzują cele do zrealizowania dla uczestnika. Ponadto ustalane zostają metody, dzięki którym dany cel ma zostać osiągnięty. Uczestnik może również liczyć na wsparcie w nauce potrzebnych umiejętności, na budowanie motywacji a także budowanie odpowiedniego podejścia do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *