Województwo opolskie zajmuje 9412km² i obecnie jest najmniejszym województwem w Polsce z najmniejszą liczbą mieszkańców – 998 900. Siedzibą władz województwa jest Opole. Położone jest w południowo-zachodnim regionie Polski. Graniczy z Czechami oraz z czterema polskimi województwami: dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i śląskim.
UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Większość terenów województwa opolskiego leży na Nizinie Śląskiej. Występują tam szerokie doliny rzeczne Odry i Nysy Kłodzkiej. Tereny idące w stronę północnemu zachodowi-obniżają się. Na południu i wschodzie województwa obszary są położone nieco wyżej, należą do Przedgórza Sudeckiego. Niewielka część południowego obszaru położona jest w górach. Lasy stanowią 26,7% całej powierzchni. Głównymi miastami są: Opole, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Nysa. Województwo jest największym skupiskiem mniejszości niemieckiej w Polsce.
TURYSTYKA
Największą atrakcją, która ściąga turystów to trzy sztucznie utworzone jeziora: Turawskie, Otmuchowskie i Glębinowskie. W górach opawskich utworzono park krajobrazowy. Znajduje się tu Góra Świętej Anny, do której udają się pielgrzymi. Podczas II wojny światowej w miejscowości Łambownice mieścił się obóz jeniecki, który teraz można zwiedzać jako Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.
ZABYTKI I MUZEA
Największa ilość obiektów zabytkowych znajdziemy w Opolu, Nysie, Brzegu i Paczkowie. Najcenniejszym wojewódzkim zabytkiem jest Śląski Wawel. Jest to renesansowy zamek piastowski w Brzegu. Charakterystyczna wartość dla województwa to śląska kultura regionalna. Specyficzna gwara, która przeplata elementy polskie, niemieckie oraz czeskie.
KLIMAT
Podlega on wpływom oceanicznym. Dolina odry jest jednym z najcieplejszych obszarów w Polsce. Tereny po stronie północno-wschodniej są chłodniejsze. Okres wegetacji Należy do najdłuższych w kraju (210-225 dni). Suma odpadów wynosi 600-700 mm rocznie.
EDUKACJA
W województwie opolskim bazą naukową jest osiem wyższych uczelni, w to wliczają się również zawodowe. Między innymi w Opolu mieści się Uniwersytet i Politechnika Opolska, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji. W wielu miastach powołano filie krajowych uczelni wyższych.
GOSPODARKA
Charakteryzuje się wysokim udziałem przemysłu w strukturze wartości dodanej brutto (30%). Zajmuje siódme miejsce w gronie wszystkich województw polskich. Branże, które dominują: paliwowo-energetyczna, elektromaszynowa, cementowo-wapiennicza, spożywcza, mineralna, chemiczna, motoryzacyjna i meblarska. Produkuje się tam piątą część produkcji krajowej cementu.
RYNEK PRACY
W porównaniu do całego kraju, opolski rynek pracy ma trudniejszą sytuację. Na koniec kwietnia 2016 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 35 219 tysięcy osób a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,9%. Najkorzystniej wypada Opole, stolica województwa. Aktualnie wyniosła 5,4%, kiedy w powiecie brzeskim i nyskim przekroczyła aż 14%. Zauważalny jest problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.