Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głubczycach
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Głubczyce
Ogłoszenie o naborze Nr 20040

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głubczycach oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu głubczyckiego
Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)
Siedziba urzędu mieści się w budynku parterowym, drzwi do pomieszczeń biurowych standardowe, toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Narzędzia i materiały pracy - samochód, sprzęt biurowy - komputer, telefon, drukarka

Zakres zadań

 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się produkcją, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu pasz
 • Sprawowanie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem, transportem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi
 • Wykonywanie czynności w zakresie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach
 • Analiza dokumentacji i prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach dopuszczenia do działalności, aktualizacji bądź wyrejestrowania podmiotów w zakresie produkcji, przechowywania, wprowadzania do obrotu pasz oraz oraz zbierania, transportu, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz
 • Przygotowywanie planów i harmonogramów kontroli przeprowadzanych w zakresie sprawowanego nadzoru
 • Wdrażanie i prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów postanowień i decyzji pierwszej instancji w zakresie sprawowanego nadzoru, sporządzanie dokumentacji z wykonywanych zadań, prowadzenie rejestrów w zakresie objętym nadzorem

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości IW
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie pasz, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ubocznych produktów zwierzęcych
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/inspektor-weterynaryjny_1886315.html
  APLIKUJ TERAZ